KLANKBORD

Tijdens een traject bij XXXXX kunt u op elk gewenst moment gebruik maken van het klankbord

.

Telefoon
90%
WhatsApp
60%
E-mail
30%

Coaching

Mediation

Zorg & Welzijn

uw huis in goede handen

Coaching

 

Transformationele Coaching

Of we het nu willen of niet, maar met regelmaat worden we betrokken bij allemaal negatieve situaties. Kijk maar in de krant, op de televisie, op je werk of gewoon op straat. Deze situaties leveren vaak negatieve stress op en negatieve stress kan je ziek maken. Niet alleen geestelijk, maar op den duur ook lichamelijk. Medische onverklaarbare klachten.

Het zou best kunnen dat deze klachten te maken hebben met de situaties die je tegenkomt. Situaties waar je vast komt te zitten in je eigen gedachtegang omdat je niet meer weet welke keuzes je kan maken.

Je hebt het gevoel dat het allemaal aan jou ligt.

Er is er maar een zoals jij. Uniek van lichaam en van geest. Niemand is het zelfde. Het lijkt alsof iedereen het beter weet.

Stel ... je relatie met je partner loopt niet lekker of je twijfelt over andere relaties. Je hebt last van irritaties of je zit in een conflict situatie. Je hebt ruzie of meningsverschil met familie, buren of op je werk. Je wilt hiervan af en wilt dit graag oplossen alleen weet je niet hoe.

Dan biedt transformationele coaching voor jou misschien de mogelijkheid om vanuit jou eigen kracht op zoek te gaan naar een oplossing. Je weet weer welke keuze(s) je kunt maken.

Diep van binnen weet je wat nodig is voor jouw verandering. 

 

Maak gebruik van het intake gesprek (kosteloos).

 

Oriënterende kennismaking

In deze kennismaking (intake) nemen we de tijd om elkaar te leren kennen. Samen werken we aan de nodige ondersteuning en de emotionele rust die nodig is om tot (nieuwe) inzichten te komen. In deze intake worden de hulpvragen onderzocht en samengevat. Hierin komt ook naar voren wat jouw persoonlijke voorkeuren en wensen zijn en zal het al vrij snel duidelijk worden of er voldoende vertrouwen is om een coach traject te starten.

Het is wenselijk dat problemen eerst besproken en erkent worden voordat je er iets aan kunt veranderen.

 

Verder gaan met een coach traject

Elk coach traject is persoonlijk en uniek, omdat het over jouw vragen en wensen gaat. Hoeveel coach gesprekken er plaats gaan vinden en hoe vaak, hangt af van jouw behoeften en welke doelen je wenst te bereiken. De eerste ervaring met transformationele coaching zal waarschijnlijk al diverse nieuwe inzichten gaan geven. De vraag hierbij: “is deze ene ervaring voldoende om mijn doelen te bereiken?”.

Een muur kan niet geplaatst worden als er nog geen fundering is gelegd.

Vaak zijn er 3 á 5 bijeenkomsten van max. 2 uur in een tijdsduur van een half jaar nodig, om jou voldoende handvatten te bieden en om zelf antwoorden te verkrijgen, zodat je weet hoe je nieuwe wegen in kunt slaan.

Talenten gebruiken om je wensen te vervullen en echte draagkracht in het leven te realiseren.

Gedurende het gehele traject kun je gebruik maken van het klankbord. Hier kun je voor op jouw gewenste momenten al jouw (acute) vragen en problemen kwijt. Samen kunnen we dan kijken voor een passende oplossing.

 

De laatste bijeenkomst

In deze laatste bijeenkomst kijken we waar je nu staat, of je de door jouw gestelde doelen hebt weten te bereiken en of er nieuwe doelstellingen bij zijn gekomen.

Ook bespreken we hoe je het geleerde vast kunt blijven houden en eventueel verder zou kunnen uitbreiden of ontwikkelen.

Hou de zaag scherp (Stephen Covey eigenschap 7).

 

Het is zeker aan te raden om na beëindiging van het coach traject 1 á 2 vervolgbijeenkomsten in een half jaar in te plannen. De ervaring leert dat deze vervolgbijeenkomsten zeer effectief en leer bevorderend zijn. Bovendien zorgen zij ervoor dat je het geleerde langer vast weet te houden.

Elkaar leren zien over het doolhof heen

Mediation

 

Transformationele mediation

Hoe vaak komt het niet voor dat we tegenover een ander komen te staan in woord of daad. Daar reageren we dan vaak op door te vechten, vluchten, ontkennen of het slachtofferschap. Soms werkt dat maar meestal gaan de problemen niet weg en dreigen onplezierige gevolgen, zoals rechtszaken of ontslag.

 

Mediation gaat over verbinden en bruggen bouwen.

 

Als transformationeel Mediator help ik niet alleen de partijen om tot een gezamenlijk gedragen eindresultaat te komen. Ik help ook de partijen om op een andere manier naar zichzelf en hun belevingswereld te laten kijken. Doormiddel van mij als spiegel van de partijen in te zetten. Ik ben geen ‘scheidsrechter’. Ik ga uit van de eigen verantwoordelijkheid en het zelflerend vermogen van de partijen met wie ik werk.

Opluchtend en verhelderend als je gebruikt kunt maken van een mediator, die zorgt voor de nodige ondersteuning – overleg – voor andere opties – begeleiden bij onderhandelingen en meer emotionele rust.

 

Uitnodiging voor een mediation

U, of de andere partij heeft besloten om een mediation poging te starten, omdat jullie er niet meer gezamenlijk uit kunnen komen. Vaak gebeurt het dan dat één van de partijen contact opneemt. Om het vertrouwen van beide partijen te waarborgen, wordt er bij de aanmelding niet inhoudelijk ingegaan op de ontstaande problematiek. Wel wordt er naar de benodigde informatie gevraagd, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens e.d. van beide partijen. Hierna krijgen beide partijen een mediation overeenkomst toegestuurd die ingevuld en ondertekent retour gestuurd dient te worden. Na ontvangst van deze overeenkomst, krijgen beide partijen een uitnodiging voor een eerste kennismaking.

 

Elkaar leren zien over het doolhof heen.

 

Kennismaking, oriëntatie en verder gaan met een mediation traject

In deze eerste kennismaking nemen we de tijd om elkaar te leren kennen. Samen werken we aan de nodige gezamenlijke ondersteuning en de emotionele rust die nodig is om de problemen in kaart te brengen. Bij voldoende commitment (bereidheid om het probleem op te lossen) en voldoende vertrouwen in elkaar, is het mogelijk om tot een gezamenlijk gedragen eindresultaat te komen.

Om het vertrouwen nog meer vorm te geven, hanteert Ethiekwijzer een geheimhoudingsplicht. Om deze reden teken je ook de mediation overeenkomst met daarin de door de MFN aangegeven regels.

 

Het is wenselijk dat problemen eerst besproken en erkent worden voordat je er iets aan kunt veranderen.

 

Gedurende het gehele traject kun je gebruik maken van het klankbord. Hier kun je voor op jouw gewenste momenten al jouw (acute) vragen en problemen kwijt. Samen kunnen we dan kijken voor een passende oplossing.

 

Verloop van een transformationele mediation

Als alle partijen echt bereid zijn om de problemen op te lossen, kunnen we samen zorgen voor een onbezorgder leven, waarin het geestelijk, lichamelijk en sociaal goed met ons gaat.

Tijdens een mediation kun je in moeilijke situaties belanden. Dit kan pijn en verdriet geven. Daar zou je op kunnen reageren door te gaan vechten, vluchten, ontkennen of door het slachtofferschap op te zoeken. Vaak is dit de oorzaak, maar ook de oplossing voor de problematiek. Onder deze reacties zitten emoties verborgen die wij eigenlijk niet willen. Emoties die wij onderdrukken en weg proberen te stoppen door schaamte, overlevingsstrategie door wat je hebt meegemaakt, angst of het onvermogen om deze reacties te neutraliseren. Maar dit is nou juist waar het om gaat tijdens een transformationele mediation.

Sta open voor wat er tijdens een transformationele mediation kan gebeuren.

Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en je kunt de mediation op ieder gewenst moment beëindigen. Weet wel dat als je besluit om hier gebruik van te maken, je misschien een gemiste kans voor een eventuele oplossing laat lopen.

Een muur kan niet geplaats worden als er nog geen fundering is gelegd. Dit kost energie en vergt inspanning.

Vaak zijn er 2 tot 5 bijeenkomsten nodig van max. 2 uur om voldoende handvatten te bieden, voldoende duidelijkheid te geven en om zelf antwoorden te verkrijgen, zodat je weet hoe je nieuwe wegen in kunt slaan.

 

De laatste mediation bijeenkomst

In deze laatste bijeenkomst bekijken we de stand van zaken. Is er een oplossing bereikt rondom de problematiek, zijn de door de partijen aangegeven doelstellingen bereikt of zijn er nieuwe doelstellingen bijgekomen. Ook bespreken we hoe de partijen de aangedragen oplossingen kunnen blijven vasthouden en eventueel verder zou kunnen uitbreiden of ontwikkelen. Dit alles is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die gezamenlijk ondertekent dient te worden.

 

Het is zeker aan te raden om na beëindiging van het mediation 1 á 2 vervolg bijeenkomsten in een half jaar in te plannen. De ervaring leert dat deze vervolgbijeenkomsten zeer effectief en leerbevorderend zijn. Bovendien zorgen ze ervoor dat partijen het geleerde langer vast weten te houden.

Samen zorgen voor een onbezorgder leven waarin het geestelijk en lichamelijk goed met ons gaat

Zorg & welzijn

 

Zorg & Welzijn is een breed gebied

Hieronder vind je daarom enkele situaties waarbij Ethiekwijzer jou zou kunnen helpen, begeleiden of ondersteunen.

Jong of oud... soms voelen wij ons eenzaam en alleen. In zo'n situatie zou je misschien graag eens met iemand van gedachten willen wisselen. Of je wil graag iets ondernemen, maar je weet niet hoe. Met de Ethiekwijzer coach is dit mogelijk.

In je relatie ervaar je diverse problemen, waardoor je stress ervaart. Het gevolg kan zijn ruzie en onbegrip. Het voelt alsof je wordt geleefd en je vraagt je af "Waar sta ik in deze relatie?".  Je weet geen oplossing meer en wil hulp en begeleiding hebben om meer duidelijkheid te krijgen. De Ethiekwijzer coach is ervaringsgericht de aangewezen persoon.

Voel jij je in de steek gelaten door verschillende instanties en je wil hulp, begeleiding en ondersteuning hebben in deze situatie? Ethiekwijzer onderscheidt zich door de betrokken werkwijze op diverse gebieden.

Heb je het gevoel dat je alles geprobeerd hebt om jouw recht te krijgen? Of dreigt alles op juridisch gebied door je vingers heen te glijden? Je hebt schulden en wilt daar begeleiding en ondersteuning bij hebben? Ook dan heeft Ethiekwijzer een passende oplossing.

Je zit in een verbouwing en je weet niet hoe je verder moet. Je hebt een klus waar je tegenop ziet en je wordt al moe van de gedachte om verder te klussen. Dan bied de Ethiekwijzer kluscoach een mogelijkheid.

Ethiekwijzer begeleidt jouw situatie, voor zover je dat wenst van A naar Z. Waar jij als cliënt centraal staat. Met name gericht op zelfkennis & zelf ontwikkeling. Samen bouwen aan een stabiele basis met toekomstperspectief. Voor zover mogelijk vanuit jouw kracht de weg vinden om weer zelfstandig te kunnen functioneren. Dit geeft weer de nodige rust en levert weer de energie op om jouw pad weer te vervolgen naar een betere toekomst.

Ethiekwijzer werkt samen met diverse instanties waardoor er korte lijnen ontstaan.

 

Een betrokken paraplu waar je onder kan schuilen.

 

Kennis maken met Ethiekwijzer

In deze kennismaking ( intake gesprek ) bespreken we jouw huidige situatie. Transparant, zonder oor- en veroordeling. Jij bent het middelpunt en vanuit jouw kracht bekijken we wat er e.v.t. acuut nodig is. Zorg op maat. Wat voorop staat, is dat je je veilig en vertrouwd voelt. Dit is voor beide partijen wenselijk. Wederzijds vertrouwen, zodat het mogelijk wordt om de juiste hulpvraag samen te stellen.

Na de intake maken we een nieuwe afspraak. Tot die tijd heb je ruim de tijd om na te denken. Je bent vrij te besluiten om niet verder te gaan.

 

Verder gaan met een Zorg & Welzijn traject

Je hebt besloten om verder te gaan. Voor bepaalde trajecten kan het nodig zijn een overeenkomst af te sluiten. Hierin staat vermeld het traject- en/of behandelplan, doelstellingen e.d. omtrent jouw hulpvraag. Tevens vermelding van kosten en hoeveel bijeenkomsten er nodig zijn.

 

Gedurende het gehele traject kun je gebruik maken van het klankbord. Hier kun je voor op jou gewenste momenten al jouw (acute) vragen en problemen kwijt. Samen kunnen we dan kijken voor een passende oplossing.

 

Laatste bijeenkomst

In deze laatste bijeenkomst bekijken we de stand van zaken. Is er een oplossing bereikt rondom de hulpvraag? Zijn de door jou zelf aangegeven doelstellingen bereikt of zijn er nieuwe doelstellingen bij gekomen? Ook bespreken we hoe je de aangedragen oplossingen kunt blijven vasthouden en eventueel verder zou kunnen uitbreiden of ontwikkelen.

 

Het is zeker aan te raden om na beëindiging van het zorg & welzijn traject 1 á 2 vervolg bijeenkomsten in een half jaar in te plannen. De ervaring leert dat deze vervolgbijeenkomsten zeer effectief en leerbevorderend zijn. Bovendien zorgen ze ervoor dat je het geleerde langer vast weet te houden.

Talenten gebruiken om je wensen te vervullen en echte draagkracht in het leven te realiseren